อโรมาเธอราพี & สปา

ลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหย บำบัดไมเกรน
ปวดศีรษะ ออฟฟิศซินโดรม

สูดดมสดชื่น หอมกลิ่นสมุนไพรไม่เหมือนใคร
แก้วิงเวียน บรรเทาคัดจมูก

ลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหย บำบัดไมเกรน
ปวดศีรษะ ออฟฟิศซินโดรม

ลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหย บำบัดไมเกรน
ปวดศีรษะ ออฟฟิศซินโดรม

นวดบรรเทา ปวดเมื่อย เส้นตึง
อักเสบบวม เคล็ด ขัด ยอก

นวดบรรเทาปวดเมื่อย เส้นตึง
เคล็ดขัดยอก ออฟฟิศซินโดรม