เกี่ยวกับเรา สมุนไพรคำหลวง

“เราให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดี
เพราะเชื่อว่าสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี”

ในแต่ละวันเราล้วนเผชิญกับสารเคมีและมลภาวะรอบตัว ไม่ว่าจากอาหารการกิน การเดินทาง การทำกิจกรรมประจำวัน และการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบั่นทอนสุขภาพและอาจนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจละเลยได้ เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง คือต้นทุนที่สมบูรณ์แบบของการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ

แบรนด์คำหลวงจึงก่อตั้งขึ้น ด้วยแนวคิดที่ว่า “เราสามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานของตนเองได้ด้วยการบำบัดจากธรรมชาติ” เพราะธรรมชาตินั้นมีพลังแห่งการเยียวยา และในบางครั้งก็เป็นยารักษาโรคได้เช่นกัน และลดการรับเอาสารเคมีจากสิ่งต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเข้าไปในร่างกายให้ได้มากที่สุด คำหลวงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์จากส่วนผสมธรรมชาติ และสมุนไพรนานาชนิด ผ่านนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล โดยมีสินค้าที่หลากหลาย อาทิ อาหารเสริมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และผลิตภัณฑ์อโรม่า เธอราพี และสปา เพื่อการดูแลองค์รวมของร่างกายอย่างครบถ้วน

“เพื่อให้คุณ สุขภาพดี มีความสุข”