คุณภาพเเละมาตรฐานระดับสากล

โรงงานผลิต ได้รับมาตรฐาน GMP

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็น
ในการผลิตอาหาร

โรงงานผลิต ได้รับมาตรฐาน HACCP

มาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมาตรฐานในระดับสากลที่ใช้กันทั่วโลก 

 ได้รับมาตรฐาน วว.

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและสารอันตราย
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทุกผลิตภัณฑ์เราใส่ใจ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

มาตรฐาน TQCSI

โรงงานผลิต ได้รับการรับรองจากบริษัท TQCSI บริษัทที่ให้การรับรองมาตรฐาน ISO ชั้นนำของออสเตรเลีย

เครื่องหมายฮาลาล

ได้รับอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้ผู้บริโภคชาวมุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

มาตรฐาน ifra

ได้รับการรับรองจาก สมาคมน้ำหอมนานาชาติ  ในการผสมน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค 

มาตรฐาน อย.

ผ่านการรับรองด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “คำหลวง” ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าอย่างที่สุด เรามีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองระดับสากล กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค

“คำหลวง”ยังคงไม่หยุดไม่พัฒนา
เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเรา ดีที่สุดสำหรับคุณ